Kerstin Gezelius ser missade möjligheter i ett melodrama som saknar tydlig vinkel och riktig mening.