Motarbetades av kyrkoledare och myndigheter • ”Ohållbart att fortsätta”