Ellen Nordmarks ”Epos” är bräddfull av infall, lån och citat. Rebecka Kärde har läst ett av de mest uppiggande svenska diktverken på länge.