Poeten Ellen Nordmark är fortfarande överväldigad av kritikerkårens jubel efter sin bok ”Epos” där såväl Donald Trump och Usama bin Ladin tar plats. Men texten är inget politiskt manifest.