Historiska museet och Ekonomiska museet lånar ut unika vikingatidsföremål till en utställning i Santiago de Compostela. Bland annat en gotländsk bildsten, ett par forntida skridskor och ett mynt från 1000-talet.