Regeringen stödjer konstnärer och konstlivet med 50 miljoner kronor.