Rutger Bregman: Verklighetens ”Flugornas herre” visar att vi fört oss själva bakom ljuset.