I dag ägnar sig Norra Europas allra buttraste kåsör åt sina egna små språkirritationer, och för den som tycker att sådant är trist har han…