Dirigenten och Radiosymfonikerna bjöd på musicerande av största allvar.