Efter Katrin Zytomierskas fest är Filmhusets pk-stämpel definitivt historia.