Maggio och Moneybrother är de två senaste exemplen på en större trend.