Odette, Gilberte, Bergotte och Madame Verdurin – vilka var de egentligen? Helena Lindblad listar åtta centrala gestalter i ”På spaning…