Åtta DN-medarbetare prisas i fem olika kategorier.