Inflytelserika svenska kvinnor har svårt att glädjas åt rynkornas framfart.