Hanna Krall berättar i sin nya bok om två kvinnor ur olika generation, som lämnat Polen av olika skäl.