Influeraren dödförklarade slutgiltigt nördkulturen.