Kanske dags att sluta betrakta nätet som en arena för kreativitet och interaktion.