Vänner och kollegor minns en av vår tids stora legendarer inom tonsättarvärlden.