Victor Malms avhandling om Katarina Frostenson och Stig Larsson är läsvärd.