Flera av Sveriges största artister samlas för att uppmärksamma frågor kring ungas psykiska ohälsa.