Islands tidigare statsminister ska delta i ”Svenska bok- och mediemässan”.