Islands tidigare statsminister skulle delta i ”Svenska bok- och mediemässan”.