Arkitekturbiennalen i Venedig har fokus på Afrika och teman som uppmanar till dekolonisering och minskade koldioxidutsläpp.