Livshungriga Rose står i centrum för det enastående migrationsdramat.