”Singeln bearbetar ett självmordsförsök” • Har chans på Grammis och P3 guld.