Konstepidemin är en institution i Göteborgs fria kulturliv och i lokalerna vid Linnéplatsen verkar drygt 120 professionella kulturarbetare.