Moderna museet är inte emot konst som provocerar, skriver överintendenten.