Hans betydelse för sin generation går knappt att uttrycka i ord, skriver Åsa Veghed.