Geriatrikprofessorn Yngve Gustafson hävdar att han blivit censurerad av Sommar i P1.