Johan Hilton: Varför är det så tyst om scenkonsten på de stora tidningarna?