Landet tillbaka i Brysselvärmen trots total nedmontering av asylrätten.