KULTURDEBATT | Snart kan det i praktiken vara andra än riksdagen som sätter gränser för svensk opinions­bildning. Nils Funcke varnar för ett paradigmskifte vad gäller regleringen av den fria åsiktsbildningen.