Han är känd för sina gigantiska porträtt i svartvitt, ofta barn på flykt, som klistrats upp eller burits runt. Över hela världen. Bland annat med adress till Putin. – Om man förändrar perspektiven, kan man förändra världen, säger den socialt engagerade franska konstnären JR som gör sin första utställning på Kulturhuset i Stockholm.