Får det vara en kasjunöt? Tiden talar för att kviss slår ut quiz.