Nationalmuseums höstsatsning ”Arkadien – ett förlorat paradis” handlar om ideallandskap och dess baksida.