Tilldelades Bookerpriset två gånger • ”Hon förkroppsligade det finaste i brittisk kultur.”