”Ett försök att tysta”, säger Elise Karlsson, som vittnade mot Kulturprofilen.