Uppemot en femtedel av annonsintäkterna för vissa bolag • ”Blir inget bränsle kvar.”