Han var en man som tydligt sökte uppmärksamhet och bekräftelse.