Upphovsrättstorka över – böcker av Edgar Rice Burroughs och Virginia Woolf blir allmän egendom.