Så kom skandalryktet i kapp rockstjärnan • ”Jag manipulerades till underkastelse.”