Rapport: Svenska kulturvanor ändras enligt tidigare mönster.