Duons femte album avgjorde saken – First Aid Kit får regeringens musikexportpris 2022 i konkurrens med bland andra Tove Lo.