Grupputställningen ”En sista kvartett” visar på gemensamma smärtpunkter i Lars Noréns och fyra konstnärers verk.