Eva Hamilton: Det är den viktigaste frågan för hela branschen.