Regeringen planerar nu att införa ett produktionsincitament för filmproduktioner.