”Här ges många nycklar till Hilma af Klints gåtfulla livsverk.”