Tänker du att den som uttrycker sig rasistiskt är en ond människa? Det är en av de saker som gör det svårt att ha ett samtal om rasismen i…