Jonas Thente läser en fantastisk berättelse som gavs ut först 10 år efter författarens död.