1900-talskonstens mest distinkta linjer finns hos Lars Erik Falks verk.